Faculty Senate Agendas

2011-2012 Meeting Agendas

(Provisional Faculty Senate)

Spring semester 2012

Fall semester 2011


IDAHO STATE UNIVERSITY

921 South 8th Avenue
Pocatello, Idaho, 83209